• MAE HONG SON
  37   84  
  27 พ.ย. 53 | 13:42

 • Guan Yu Shrine (Taipei)
  20   80  
  8 ต.ค. 53 | 16:24

 • Tianjin (CHINA)
  36   241  
  2 ก.ย. 53 | 00:42

 • The Great Wall (Bijing)
  17   121  
  19 ส.ค. 53 | 23:58

 • Temple of Heaven & Lama Temple Beijing China
  20   114  
  3 ส.ค. 53 | 18:11

 • Chinese Opera Cyin-Yang
  9   94  
  15 ก.ค. 53 | 23:56

 • Beijing Night
  18   151  
  30 มิ.ย. 53 | 01:05

 • พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
  28   205  
  15 มิ.ย. 53 | 21:34

 • ค่ำคืนในกรุงเทพฯ02
  34   255  
  3 ก.พ. 53 | 00:44

 • เกาะนางยวน NANG YUAN ISLAND
  15   289  
  11 ม.ค. 53 | 19:07

 • ฮ่องกง-Hong Kong
  39   186  
  6 ม.ค. 53 | 16:58

 • มาเก๊า-MACOU
  23   180  
  17 พ.ย. 52 | 14:09

 • ค่ำคืนในกรุงเทพฯ01
  7   106  
  6 พ.ย. 52 | 13:16

 • น้ำตกเจ็ดสาวน้อย-หมวกเหล็ก-เขาใหญ่
  23   111  
  20 มี.ค. 52 | 15:20