อุทยานจิ่วไจ้โกว หรือที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม ดินแดนแห่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ในอำเภอหนันผิงเขตปกครองตนเองของเผ่าเชียงชนชาติทิเบตทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวนหรือภาคตะวันตกของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางหุบเขาที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปมา โตรกธารลดเลี้ยวผ่านผาสูงและน้ำตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์อันตระการตาโดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ‘จิ่วไจ้โกว’ ในภาษาจีนหมายถึง แควเก้าหมู่บ้าน (คำว่า จิ่ว = เก้า, ไจ้ = หมู่บ้าน, โกว = แควหรือธารน้ำ) โดยมีที่มาจากชนชาติทิเบต 9 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมธารน้ำบริเวณนี้มาแต่เดิม จิ่วไจ้โกวได้รับการเรียกขานจาก ชนเผ่าทิเบตว่าเป็น ‘ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์’ ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ ลำน้ำ หรือหินทุกก้อนล้วนได้รับการเคารพจากชนเผ่าพื้นเมืองทิเบต ปัจจุบันผืนป่าโบราณอัน อุดมแห่งนี้จึงยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี ภูมิประเทศมีลักษณะหลากหลายซับซ้อนมาก ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง ด้านตะวันออกลาดลงต่ำ ซึ่งจำแนกออกเป็น4 เขตได้แก่1. เขตพื้นที่ราบต่ำแอ่งกระทะเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ติดอันดับ 1ใน4 ของพื้นที่แอ่งกระทะใหญ่ของจีน โดยมีพื้นที่ถึง 170,000 ตร.กม. 2. เขตพื้นที่ขอบแอ่งกระทะ โดยมากเป็นพื้นที่ราบสูง และส่วนใหญ่เป็นภูเขาระดับกลางถึงต่ำสูง 1,500 - 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 3. เขตเทือกเขาตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ทางตอนกลางของเขาเหิงต้วนซันซึ่งอยู่ทางตะวันออกของที่ราบสูงทิเบต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา โดยเรียงตัวจากใต้ไปเหนือ ส่วนใหญ่มีความสูงราว 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 4. ที่ราบร่องน้ำอันหนิงซึ่งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ จัดว่าเป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑล โดยมีพื้นที่ประมาณ 960 ตร.กม. เกี่ยวกับเมืองจิ่วไจ้โกวจิ่วไจ้โกวเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าทางตอนใต้ของเทือกเขาหมินซาน และเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำเจียหลิงที่เป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำฉางเจียง(แยงซีเกียง) ตั้งอยู่ริมชายขอบของที่ราบสูงทิเบตดินแดนแห่งหลังคาโลก เป็นเขตต่อเชื่อมจากที่ราบสูงทิเบตสู่มณฑลซื่อชวน เฉพาะเขตที่มีการเปิดให้สาธารณชนเข้าชมก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 2,000 – 3,100 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 7 – 8 องศาเซลเซียส ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำแตกต่างกันอย่างมากมายนี้ ได้ทำให้สภาพภูมิอากาศและพืชพรรณสัตว์ป่าก็มีความหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าธรรมชาติกว่า 3 พันตารางกิโลเมตร สัตว์และพันธุ์พืชกว่า 2,000 ชนิด สัตว์อนุรักษ์อีก 17 ชนิด รวมทั้งสัตว์สงวนอย่าง แพนด้า กระทิง ค่างขนทอง ละมั่งลายจุด กวางปากขาว แพนด้าจิ๋ว ลิงกัง ไก่ฟ้า ห่านฟ้า เป็นต้น ปัจจุบัน เส้นทางอุทยานที่เปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมมีความยาว 49 กิโลเมตร จากพื้นที่ 3 ใน 9 แคว โดยรัฐบาลจีนได้จัดทำบันไดไม้ปูลาดเป็นทางยาวเลียบไปกับเส้นทางน้ำ ผ่านโตรกธาร บึงน้ำ สระมรกต และน้ำตก เพื่อให้ได้ชื่นชมกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดรถปลอดมลพิษไว้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวที่เมื่อยล้าหรือต้องการเดินทางไปชมในเขตที่ห่างไกลออกไป การเข้าชมนั้นจะต้องซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามา โดยราคาบัตรผ่านประตูมีดังนี้ ฤดูท่องเที่ยว 1 เมษายน – 15 พฤศจิกายน ราคา 220 หยวน ส่วนระหว่าง 16 พฤศจิกายน – ปลายเดือนมีนาคม ราคา 80 หยวน ( ราคาปรับใหม่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2548 ) การเที่ยวชมอุทยาน ฯ ด้านใน ได้จัดรถบริการจากอุทยานเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวด้วยและเพื่อ รักษาสภาพแวดล้อมภายในอุทยาน ฯ เมื่อเข้ามาภายในอุทยานจิ่วไจ้โกวจะมีแมกไม้ที่เปลี่ยนสีสันอยู่ตลอดเวลา ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาประกายหิมะ ตัดกับท้องฟ้าใสสีครามสลับปุยเมฆขาวเบาบาง เงาไม้หลากสีสันต้องแสงแดดสะท้อนลงบนผิวน้ำใสราวกระจกของทะเลสาบ เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ร้อน ร่วง หนาว ไม่ว่ายามสงัดฟ้าใส หรือฝนตกฟ้าคะนอง ยามเช้าหรือยามเย็น หิมะโปรยหรือยามฝนพรำ สีของน้ำในทะเลสาบก็จะแปรเปลี่ยนไป บ้างเขียวครึ้ม ผสมน้ำเงินเข้ม บ้างฟ้าเขียวสดใส อีกทั้งสาหร่ายและพืชพรรณใต้น้ำที่สะท้อนเงาแดดต่างประชันขันแข่งกันให้สี เขียวมรกต เหลืองบุษราคัม ชมพูจนถึงแดงอ่อน ราวกับเพชรพลอยที่ส่องแสงสะท้อนบาดตา จิ่วไจ้โกวเป็นผลงาน สร้างสรรค์ด้วยมือมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ขุนเขาเขียวขจี สายน้ำใสสะอาดไหลริน ขุนเขาโอบล้อมสายน้ำ สายน้ำพันรัดขุนเขา ขุนเขาสายน้ำสอดประสาน แมกไม้สายธารแนบชิด นับเป็นทิวทัศน์อันสดชื่นกระจ่างตา ภายใต้การจัดวางของธรรมชาติ ทุกสิ่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นความงามที่มนุษยชาติสุดจะได้พานพบในโลกนี้ จุดท่องเที่ยวในจิ่วไจ้โกว : แบ่งเป็น 5 เขตใหญ่ คือ 1) เขตทิวทัศน์หน้าผาเป่าจิ้งหยาเป็นจุดท่องเที่ยวทางตอนล่างของธารน้ำซู่เจิ้งโกวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ –วัด(ทิเบต)จาหยูซื่อ- น้ำตกเผินจิ่งทัน – ทะเลสาบหลูเหวยไห่ 2) เขตทิวทัศน์ซู่เจิ้ง บริเวณตอนบนของธารน้ำซู่เจิ้งโกว ได้แก่ ทะเลสาบดอกไม้เพลิง (หั่วฮัวไห่ – ทะเลสาบมังกรหลับใหล (ว่อหลงไห่ – ทะเลสาบซู่เจิ้งฉวิน – น้ำตกซู่เจิ้ง – ทะเลสาบเสือ(เหลาหูไห่ )– ทะเลสาบแรด (ซีหนิวไห่ ) 3) เขตทิวทัศน์ยื่อเจ๋อ กินเนื้อที่ของทิวทัศน์ตอนล่างของธารน้ำยื่อเจ๋อโกว ได้แก่ น้ำตกนั่วยื่อหลัง ทะเลสาบยื่อเจ๋อฉวินทะเลสาบกระจก น้ำตกไข่มุก(เจินจูทัน) ทะเลสาบดอกไม้ทั้งห้า(อู่ฮัวไห่) น้ำตกและทะเลสาบแพนด้า(สงเมาไห่) เขตนี้เป็นทิวทัศน์ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานฯจิ่วไจ้โกว ) เขตทิวทัศน์ทางนิเวศวิทยาป่าดึกดำบรรพ์ บริเวณตอนบนของธารน้ำยื่อเจ๋อโกว ได้แก่ ทิวทัศน์ทะเลสาบห่านฟ้า(เทียนเอ๋อไห่) ทะเลสาบหญ้า(เฉาไห่) และป่าดึกดำบรรพ์ 5) เขตทิวทัศน์ทะเลสาบฉางไห่ บริเวณตอนล่างของธารน้ำเจ๋อฉาวาโกวได้แก่ บริเวณที่เป็นทะเลสาบฉางไห่ สระห้าสี(อู่เส้อฉือ) ทะเลสาบฤดูกาลทั้งสามตอน Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucketแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • chocodonut

  ภาพคมกริบเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 7 มิ.ย. 56 เวลา 05:45
 • chocodonut

  สวย งดงามงาม อลังการมากมาย

  โพสเมื่อ 7 มิ.ย. 56 เวลา 05:44
 • chocodonut

  งดงามมากค่ะ

  โพสเมื่อ 7 มิ.ย. 56 เวลา 05:43
 • chocodonut

  แจ่มมากเลย

  โพสเมื่อ 7 มิ.ย. 56 เวลา 05:43
 • chocodonut

  ว๊าว สวยจังเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 7 มิ.ย. 56 เวลา 05:42
 • chocodonut

  สวยสุดๆ ไปเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 7 มิ.ย. 56 เวลา 05:42
 • iloveless

  น้ำเป็นสีมรกตเลย สุดยอดดด *-*

  โพสเมื่อ 22 ก.พ. 56 เวลา 21:00
 • noomplayboy
  katingthai

  ไม่ได้ใส่ครับ ที่นี่น้ำเป็นแบบนี้จริงๆ

  สวยใส สุดๆเลยนะครับ

  โพสเมื่อ 28 ม.ค. 55 เวลา 16:18
 • katingthai
  noomplayboy

  บรรยากาศดีมากครับ

  เป็นสถานที่หนึ่งที่แนะนำให้ทุกคนไปครับ สวยจริงครับ

  โพสเมื่อ 28 ม.ค. 55 เวลา 00:39
 • katingthai
  noomplayboy

  น้ำใสอย่างแรง แบบนี้ใส่ CPL หรือเปล่าครับ

  ไม่ได้ใส่ครับ ที่นี่น้ำเป็นแบบนี้จริงๆ

  โพสเมื่อ 28 ม.ค. 55 เวลา 00:36
 • noomplayboy

  บรรยากาศดีมากครับ

  โพสเมื่อ 27 ม.ค. 55 เวลา 05:58
 • noomplayboy

  สีสวยจริงๆ

  โพสเมื่อ 27 ม.ค. 55 เวลา 05:56
 • noomplayboy

  น้ำใสอย่างแรง แบบนี้ใส่ CPL หรือเปล่าครับ

  โพสเมื่อ 27 ม.ค. 55 เวลา 05:56
 • katingthai
  newku

  น้ำใสมากค่ะ สวยงามทุกภาพเลย

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 10 ม.ค. 55 เวลา 12:18
 • newku

  น้ำใสมากค่ะ สวยงามทุกภาพเลย

  โพสเมื่อ 10 ม.ค. 55 เวลา 07:00
 • katingthai
  srion

  น้ำไหลแรง

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 26 ธ.ค. 54 เวลา 01:35
 • katingthai
  srion

  หัวใจแทบสลายเจอใบนี้งามจับใจ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 26 ธ.ค. 54 เวลา 01:34
 • katingthai
  sattahipz

  นี่เป็นสภานที่อีกที่นึงที่สมเด็จพระพี่นางฯโปรดที่จะไป เคยเห็นข่าวในพระราชสำนักนานแล้ว มันงดงามเหมือนอยู่ในเทพนิยายจริงๆคับ

  ก่อนที่ท่านจะสวรรคต รู้สึกว่าท่านจะเสด็จมาที่นี่ครับ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 08:07
 • srion

  น้ำไหลแรง

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 05:00
 • srion

  งดงามจริง ๆ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 05:00
 • srion

  สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 05:00
 • srion

  บรรยากาศน่าเที่ยวจริง ๆ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 05:00
 • srion

  สวยอีก

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:59
 • srion

  สวยงามมากครับ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:59
 • srion

  บรรยากาศหนาวจับใจ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:58
 • srion

  งามได้อีก

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:58
 • srion

  หมอกยามเช้าเย็นสบาย

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:57
 • srion

  อากาศคงหนาวน่าดู

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:56
 • srion

  เก็บองค์ประกอบได้ลงตัวดีจังเลย

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:56
 • srion

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:56
 • srion

  มิติภาพงามจริง ๆ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:55
 • srion

  มีส่วนมืดส่วนสว่างภาพน่าติดตามเพราะมันงามจับใจ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:55
 • srion

  ใหญ่โตและงดงาม

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:55
 • srion

  เป็นอีกใบที่ชอบครับ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:54
 • srion

  แสงลงกำลังสวยครับถ่ายน้ำตกวัดแสงยากพอควรแต่ถ่ายได้ออกมางามมากยังเก็บรายละอีดสีได้ีดีจังสวยครับ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:54
 • srion

  หัวใจแทบสลายเจอใบนี้งามจับใจ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:53
 • srion

  แสงสวยมาก

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:53
 • srion

  หามุมได้งามน่าสนใจเสมอครับน้า

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:53
 • srion

  สวยงามมากครับ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:52
 • srion

  งามได้อีก

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:52
 • srion

  มุมงาม

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:52
 • srion

  สีในภาพน่าชวนชม

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:51
 • srion

  สูดอากาศเข้าเต็มปอดน่าไปเดินเล่นจัง

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:51
 • srion

  งดงามเสมอ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:51
 • srion

  โทนสีงามตา

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:50
 • srion

  ร่มรื่นชื่นใจ

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:50
 • srion

  เข้ามาเที่ยวเมืองจีนครับเดินทางบ่อยก็มักได้ภาพบรรยากาศงาม ๆ กลับมาเสมอ ๆ นะครับน้า

  โพสเมื่อ 23 ธ.ค. 54 เวลา 04:50
 • sattahipz

  นี่เป็นสภานที่อีกที่นึงที่สมเด็จพระพี่นางฯโปรดที่จะไป เคยเห็นข่าวในพระราชสำนักนานแล้ว มันงดงามเหมือนอยู่ในเทพนิยายจริงๆคับ

  โพสเมื่อ 19 ธ.ค. 54 เวลา 13:51
 • katingthai
  sattahipz

  สุดๆจะบรรยายจริงๆคับ

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 19 ธ.ค. 54 เวลา 10:43
 • sattahipz

  สุดๆจะบรรยายจริงๆคับ

  โพสเมื่อ 19 ธ.ค. 54 เวลา 10:12
 • katingthai
  imaginationnook

  สวยมากเลยค่ะ เห็นแล้วอยากไปสักครั้ง ^ ^

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ แนะนำให้ไปครับ ต้นเดือนสิบเอ็ดกำลังดี.....

  โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 54 เวลา 23:54
 • imaginationnook

  สวยมากเลยค่ะ เห็นแล้วอยากไปสักครั้ง ^ ^

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:13
 • imaginationnook

  สวยจังค่ะ

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:11
 • imaginationnook

  งามค่ะ

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:11
 • imaginationnook

  สีสวยจังค่ะ

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:09
 • imaginationnook

  งามมาก

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:08
 • imaginationnook

  สวยมากค่ะ

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:06
 • imaginationnook

  ยิ่งใหญ่สวยงามมาก

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:06
 • imaginationnook

  สวยจัง

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:05
 • imaginationnook

  วิวสวยงามมากเลยนะคะพี่

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:02
 • imaginationnook

  สวยอ่า

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:02
 • imaginationnook

  สีสวย

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:01
 • imaginationnook

  มุมนี้สวยจัง วิวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:01
 • imaginationnook

  สวยมากอ่า เห็นแล้วอยากไปเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 54 เวลา 09:00
 • katingthai
  jaresak

  สวยงามมากครับ ดูจนจบอิ่มใจมากครับ มีโอกาสอยากไปเยือนสักครั้ง ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ

  ขอบคุณที่เข้ามาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 08:17
 • jaresak

  สวยงามมากครับ ดูจนจบอิ่มใจมากครับ มีโอกาสอยากไปเยือนสักครั้ง ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:09
 • jaresak

  สีสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:08
 • jaresak

  ถึงหนาวกาย แต่อุ่นใจอยู่ดี

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:08
 • jaresak

  ชอบอีกแล้วครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:07
 • jaresak

  สวยจังเลยครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:07
 • jaresak

  สีสวยครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:06
 • jaresak

  สวยครับ วางภาพงามมาก

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:05
 • jaresak

  ชอบมากครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:04
 • jaresak

  สีสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:04
 • jaresak

  โอว งามมาก

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:02
 • jaresak

  มุมงามล้ำเลิศ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:02
 • jaresak

  สวยจริงๆครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:02
 • jaresak

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:01
 • jaresak

  บรรยากาศดีจัง

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:01
 • jaresak

  สวยจริงๆ สายน้ำพลิ้วนุ่มเลยครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:00
 • jaresak

  โอ้ว สวยงามจริงๆ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 03:00
 • jaresak

  สะท้อนสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 02:59
 • jaresak

  สวยงามมากครับ พื้นน้ำแบ่งเป็นส่วนๆเลยครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 02:59
 • jaresak

  สวยงามครับ ใบไม้สวยงาม

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 02:58
 • jaresak

  มุมสวยงาม สีต้นไม้สวยมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 02:58
 • jaresak

  สวยงาม น้ำใสครับ

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 02:57
 • jaresak

  สวยงามมากครับ มีประวัติให้อ่านด้วย

  โพสเมื่อ 9 ธ.ค. 54 เวลา 02:57
 • katingthai
  teekmtc

  สวยๆๆทุกภาพครับ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 8 ธ.ค. 54 เวลา 03:59
 • teekmtc

  สวยๆๆทุกภาพครับ

  โพสเมื่อ 8 ธ.ค. 54 เวลา 02:04
 • katingthai
  warahemato

  ใครมาจุดไฟแถวนี้นะ

  ^_^...

  โพสเมื่อ 5 ธ.ค. 54 เวลา 02:01
 • katingthai
  paulinhomedici

  Wonderful pic!

  Thank for comments.

  โพสเมื่อ 2 ธ.ค. 54 เวลา 00:43
 • katingthai
  zephyrnova

  ภาพปิด ประทับใจมากๆๆๆค่ะ ^^ งดงามจิงๆ สวรรค์บนดินจิงๆเลยค่ะ

  ขอบคุณที่เข้ามาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 2 ธ.ค. 54 เวลา 00:42
 • katingthai
  zephyrnova

  วิวเหมือนทางโซนยุโรป เหมือนกันนะเนี่ย ^^ สวยมากๆเลยค่ะ ทิวเขาสวยๆทั้งนั้นนนน

  มีคนที่เขาเคยไปยุโรปบอกว่าที่หลายอย่างสวยกว่ายุโรปอีก

  โพสเมื่อ 2 ธ.ค. 54 เวลา 00:41
 • katingthai
  zephyrnova

  สีสัน ตัดกันดีเลยนะคะ น้ำสีเขียวมรกต ตัดกับใบไม้สีเหลืองของ Autumn

  ธรรมชาติของที่นี่เลยครับ

  โพสเมื่อ 2 ธ.ค. 54 เวลา 00:40
 • katingthai
  toichatpet

  ชอบภาพนี้อีกล่ะค่ะ ขอบคุณที่ถ่ายภาพสวยๆ มาให้ชมค่ะ

  ขอบคุณที่กรุณาเข้ามาชมภาพผมครับ

  โพสเมื่อ 1 ธ.ค. 54 เวลา 04:31
 • katingthai
  toichatpet

  ได้เห็นที่นี่ตอนฤดูใบไม้ร่วงด้วยยิ่งสุดจะบรรยายเลยนะคะ

  ผมว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่สวยมาก จากที่เห็นมาหลายที่

  โพสเมื่อ 1 ธ.ค. 54 เวลา 04:31
 • katingthai
  booddee

  ท่าจะหนาว

  ฝนลงด้วยครับ

  โพสเมื่อ 1 ธ.ค. 54 เวลา 04:29
 • katingthai
  booddee

  มัน สวย มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 1 ธ.ค. 54 เวลา 04:29
 • katingthai
  homedoy

  น่ารักจัง

  ^_^...

  โพสเมื่อ 1 ธ.ค. 54 เวลา 04:28
 • paulinhomedici

  Wonderful pic!

  โพสเมื่อ 30 พ.ย. 54 เวลา 09:10
 • paulinhomedici

  Beautiful pic!

  โพสเมื่อ 30 พ.ย. 54 เวลา 09:09
 • zephyrnova

  ภาพปิด ประทับใจมากๆๆๆค่ะ ^^ งดงามจิงๆ สวรรค์บนดินจิงๆเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:54
 • zephyrnova

  งาม

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:50
 • zephyrnova

  ได้อารมณ์มากอ่ะ ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:49
 • zephyrnova

  มุมนี้็ก็สวยยยย ชอบๆๆๆๆ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:48
 • zephyrnova

  งดงามมากเลยค่ะ วิวขุนเขา สายหมอก และยอดสน ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:48
 • zephyrnova

  โอ๊ะโอ เจอหิมะด้วยยยย ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:47
 • zephyrnova

  หมอกเยอะทีเดียว

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:47
 • zephyrnova

  ใบไม้งามจิง ตัดกับสีน้ำเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:46
 • zephyrnova

  มุมนี้ก็งาม

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:45
 • zephyrnova

  อยากไปมั่งจัง

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:44
 • zephyrnova

  สวยยยยย

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:42
 • zephyrnova

  ชอบมุมนี้ค่ะ งามมาก

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:41
 • zephyrnova

  น้ำใส ไหลเย็น ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:41
 • zephyrnova

  งามจิงๆ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:40
 • zephyrnova

  สวยๆ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:39
 • zephyrnova

  Art ดีค่ะ ภาพนี้ ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:25
 • zephyrnova

  ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี่สวยจิงๆนะคะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:24
 • zephyrnova

  น้ำไหลแรงเหมือนกันเนอะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:23
 • zephyrnova

  ฝนตก

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:20
 • zephyrnova

  สวยจัง

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:20
 • zephyrnova

  >_< ชอบจัง น้ำใสมากก สวยๆๆๆๆ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:19
 • zephyrnova

  เงาสะท้อนน้ำ งามจับใจ ใบไม้หลากหลายสีสัน

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:18
 • zephyrnova

  หมอกเยอะได้ใจมว๊ากกก

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:17
 • zephyrnova

  งามๆ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:16
 • zephyrnova

  โห หมอกบนยอดสน สุโค่ยยยย

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:14
 • zephyrnova

  มุมนี้ก็สวย ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:13
 • zephyrnova

  วิวเหมือนทางโซนยุโรป เหมือนกันนะเนี่ย ^^ สวยมากๆเลยค่ะ ทิวเขาสวยๆทั้งนั้นนนน

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:13
 • zephyrnova

  ทิวเขางามจริง ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:11
 • zephyrnova

  สวยค่ะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:10
 • zephyrnova

  ยิ่งใหญ่มากเลยจร้า งามๆ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:10
 • zephyrnova

  น้ำตกพริ้วเป็นสาย ท่ามกลางขุนเขา สวยมากๆ เลยค่ะ ชอบจัง

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:09
 • zephyrnova

  แหล่มมากค่ะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:08
 • katingthai
  1lop

  คนเสื้อแดงนั่นใช้ขาตั้งกล้องไม่ถูกวิธี 55

  เห็นแบกกันเยอะเลย คนมาที่นี่ตั้งใจถ่ายภาพกันเยอะจริงๆ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:02
 • katingthai
  1lop

  ชมหมดทุกภาพแล้ว สวยละลานตาไปหมดเรยครับคุณจำรัส สวยจับใจจริงๆ ขอเทนท์เป็นบางภาพนะครับ

  เพิ่งแอด fb ครับ

  ขอบคุณครับคุณตุ้ม

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:01
 • katingthai
  sarinkunthong

  ชุดนี้ น่าประทับใจมากค่ะ....

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:00
 • zephyrnova

  น้ำตกงามแท้ ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:00
 • katingthai
  sarinkunthong

  เป็นสถานที่ ที่อยากไปที่สุดเลยยยค่ะ

  ที่นี่สวยจริงครับ ถ้าไปขอแนะนำให้เข้าอุทยานอย่างน้อยสองวันครับ ไม่นั้นอดชมธรรมชาติงามๆแน่ เพราะเวลาจะไม่พอครับ ถ้ามีการจัดไปกันเองอยู่ซะสามสี่วัน จะดีมากเลยครับ ส่วนตัวรอรถไฟความเร็วสูงจากเฉินตูมาอุทยานเสร็จจะไปลุยเองสักรอบครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 03:00
 • zephyrnova

  มุมสวยค่ะ แสงเงาก็งาม

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:58
 • zephyrnova

  >_< น้ำใสม๊ากกกกก ดินแดนแห่งเทพนิยายจิงๆด้วยค่ะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:58
 • zephyrnova

  งามจิงๆค่ะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:57
 • zephyrnova

  สวดดดดยวดดดด

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:57
 • katingthai
  ngorkapong

  สีสันสวยงามจริงๆ

  ขอบคุณครับคุณเงาะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:57
 • katingthai
  taroeng

  งามๆ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:56
 • zephyrnova

  สวยอีกแร้ววววว

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:56
 • katingthai
  warahemato

  ประทับใจมาก ๆ ครับ

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:56
 • zephyrnova

  สีสัน ตัดกันดีเลยนะคะ น้ำสีเขียวมรกต ตัดกับใบไม้สีเหลืองของ Autumn

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:56
 • katingthai
  booddee

  ไปด้วยกันมั่ย

  น่าไปๆๆ ที่นี่อ่ะ...อีกไม่กี่ปีรถไฟความเร็วสูงจะไปถึงอุทยานเลย

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:55
 • zephyrnova

  น้ำใสมาก จนมองเห็นใต้น้ำเลยค่ะ ^^

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:54
 • zephyrnova

  สวยมากๆเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:53
 • katingthai
  warahemato

  มุมนี้สวยมาก ๆ เลยครับพี่

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:53
 • katingthai
  warahemato

  เห็นแล้วก็อยากไปเลยครับ

  สวยครับหมอ ที่นี่ผมไปมาสองครั้งแล้ว ครั้งก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:53
 • zephyrnova

  น้ำใสมากกกกก สุดยอดดดดด >_< อยากไป อยากไป

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:52
 • katingthai
  gjaza

  มุม สวยยคะ

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:52
 • katingthai
  gjaza

  น่าร๊ากกกกกกกกกกกกกกกอะ

  คู่แท้

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:50
 • katingthai
  gjaza

  ชอบบใบนี้ คะ สีใบไม้สวยยย น้ำก็สวยยย อารมณ์ภาพ ดูเบาเบา เย็นนนนน

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 54 เวลา 02:50
 • toichatpet

  ชอบภาพนี้อีกล่ะค่ะ ขอบคุณที่ถ่ายภาพสวยๆ มาให้ชมค่ะ

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 10:10
 • toichatpet

  เงาสะท้อนสวยงาม

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 10:08
 • toichatpet

  สวยงามยังกับภาพวาดภู่กันจีนเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 10:07
 • toichatpet

  ได้เห็นที่นี่ตอนฤดูใบไม้ร่วงด้วยยิ่งสุดจะบรรยายเลยนะคะ

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 10:05
 • toichatpet

  น้ำสีสวยเป็นสี aquamarine เลยค่ะ สวยงามชวนหลงใหล สวรรค์บนดินแท้ๆ เลย

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 10:04
 • booddee

  ท่าจะหนาว

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:20
 • booddee

  จะใสไปไหน

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:18
 • booddee

  สวยได้อีก

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:18
 • booddee

  น้ำแรงน่ะนั่น

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:17
 • booddee

  น้ำหรือกระจกนั่น

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:17
 • booddee

  มัน สวย มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:16
 • booddee

  เลิศมากกกกกก

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:16
 • booddee
  warahemato

  อยากไปยืนซักครั้ง

  ไปด้วยกันมั่ย

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:15
 • booddee

  กำลังสวย

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:15
 • booddee

  ว้าววววว งามๆ

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:14
 • booddee

  สวยจริงๆน้า

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:13
 • booddee

  เขียวๆเหลืองๆ

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:12
 • booddee

  น่าจะเดินสบายน่ะนี่

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:12
 • booddee

  น้ำมันใสมากๆ

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:11
 • booddee

  สวยอ่าาาาาาาา อยากปายยยยยยย

  โพสเมื่อ 27 พ.ย. 54 เวลา 05:10
 • katingthai
  1lop

  ว่างๆมาเก็บคู่ผมมั่งนะครับ 555

  จริงหรือเปล่าคุณตุ้ม เดี๋ยวถ่ายweddingให้ครบรอบวันแต่งงานเปล่า...

  โพสเมื่อ 25 พ.ย. 54 เวลา 03:55
 • homedoy

  น่ารักจัง

  โพสเมื่อ 25 พ.ย. 54 เวลา 00:18
 • 1lop

  คนเสื้อแดงนั่นใช้ขาตั้งกล้องไม่ถูกวิธี 55

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:28
 • 1lop
  katingthai

  ผมชอบคู่สามีภรรยาที่อยู่กันจนแก่เฒ่า เจอที่ไหนเป็นต้องเก็บภาพมาตลอด

  ว่างๆมาเก็บคู่ผมมั่งนะครับ 555

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:27
 • 1lop

  สวยได้อีก ว้าววววว

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:26
 • 1lop

  โอ๊ก อ๊าก สวยได้สวยดี

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:26
 • 1lop

  เห็นใบกันชัดๆ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:25
 • 1lop

  หูย สวยจัด

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:25
 • 1lop
  katingthai

  สี่วัน

  โห....

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:23
 • 1lop

  งามจับจิต

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:22
 • 1lop

  ได้ฟ้ามาด้วย เริ่ดซะ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:21
 • 1lop

  อ๊ากกกสสส งามสุดๆ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:20
 • 1lop

  อึ้ง ตะลึง

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:19
 • 1lop

  น้ำลด ตอโผล่ สวยงามซะ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:19
 • 1lop

  เปิดมาสวยประทับใจอะครับ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:17
 • 1lop

  ชมหมดทุกภาพแล้ว สวยละลานตาไปหมดเรยครับคุณจำรัส สวยจับใจจริงๆ ขอเทนท์เป็นบางภาพนะครับ

  เพิ่งแอด fb ครับ

  โพสเมื่อ 24 พ.ย. 54 เวลา 22:16
 • booddee

  ไม่ไหวจะเครียร์ไว้มาใหม่ดีกว่า หึหึ

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 02:07
 • booddee

  น้ำมันใสมาก

  โพสเมื่อ 23 พ.ย. 54 เวลา 02:06
 • sarinkunthong

  ชุดนี้ น่าประทับใจมากค่ะ....

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:44
 • sarinkunthong

  ยะเยือกเลยยย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:44
 • sarinkunthong

  สวย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:44
 • sarinkunthong

  ดูเพลิดเพลิน

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:43
 • sarinkunthong

  อร่ามมาก ๆ ค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:42
 • sarinkunthong

  ใบนี้สวยจังค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:42
 • sarinkunthong

  มุมสวยจังค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:41
 • sarinkunthong

  สีสันงามมากค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:41
 • sarinkunthong

  สดชื่นนนนนนนนนนนน

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:40
 • sarinkunthong

  น่าอิจฉา คนที่นี่จังนะคะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:40
 • sarinkunthong

  มุมอลัง

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:39
 • sarinkunthong

  ว๊าวว ดูฟู ๆ สวยจังค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:39
 • sarinkunthong

  ยิ่งใหญ่มากกก

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:39
 • sarinkunthong

  ใสมากที่สุด

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:38
 • sarinkunthong

  สีสันสวยจังเลยยยค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:38
 • sarinkunthong

  โหยยยย สวย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:38
 • sarinkunthong

  ใส กระจ่างมากค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:37
 • sarinkunthong

  เป็นสถานที่ ที่อยากไปที่สุดเลยยยค่ะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:37
 • ngorkapong

  สีสันสวยงามจริงๆ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:30
 • ngorkapong

  สวยงามจริงๆครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:28
 • ngorkapong

  ท่าทางอากาศจะเย็นน่าดูเลยนะครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:27
 • ngorkapong

  ธรรมชาติสวยงามจริงๆ น่าไปเที่ยวมากๆครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 23:25
 • katingthai
  nong919

  เยี่ยมจริงๆ

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 21:30
 • taroeng

  งามๆ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 11:56
 • taroeng

  สวย อย่างกะภาพวาด

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 11:56
 • katingthai
  jeemspurasha

  ต้นอะไรครับนี่ สีสวยจัง

  ที่นี่ส่วนมากเป็นป่าสนครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:55
 • katingthai
  jeemspurasha

  มุมนี้ก็สวยคับ น้ำใสมากกกก

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:54
 • warahemato

  ประทับใจมาก ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:28
 • warahemato

  แบบนี้สิครับ กำลังงามเลย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:28
 • warahemato

  แสงสวยมาก ๆ เลยครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:27
 • warahemato

  บรรยากาศเยี่ยมยอด

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:27
 • warahemato

  สีใบไม้เขาสวยจริง ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:27
 • warahemato

  น่าลงไปเล่นน้ำจริง ๆ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:26
 • warahemato

  หลากสีมาก ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:26
 • warahemato
  katingthai

  พอดีมีเวลาสองวัน ผมว่าถ้าจะเที่ยวที่นี่ต้องอยู่สักสี่ห้าวัน แล้วใช้วิธีเดินเอา เอาไว้ไปกันเปล่าหมอหาพรรคพวกสักเจ็ดแปดคน จัดทริปอยู่ที่นั้นสักห้าวัน

  ลงชื่อจองครับ อิอิ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:26
 • warahemato

  ร่มรื่นมาก ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:25
 • warahemato

  เห็นน้ำไหลกันชัด ๆ เลย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:24
 • warahemato

  สวยครับ วางได้ดีอีกด้วย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:24
 • warahemato

  สวยมากครับ ชอบ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:23
 • warahemato

  ฝนมาแล้ว

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:23
 • warahemato

  น้ำใสอย่างกับกระจก

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:23
 • warahemato

  ใครมาจุดไฟแถวนี้นะ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:22
 • warahemato

  งามมาก ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:22
 • warahemato

  อยากไปยืนซักครั้ง

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:22
 • warahemato

  แอบมีสีเหลืองแซม ๆ สวยครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:20
 • warahemato

  งามมากๆ ครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:19
 • warahemato

  ดูยิ่งใหญ่มาก ๆครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:19
 • warahemato

  ผิวน้ำนี่น่าสนใจมากครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:19
 • warahemato

  ฉากหน้าสวย แสงดีมากครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:18
 • warahemato

  น้ำใสจริง ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:18
 • warahemato

  แบ่งโซนกันได้สวยอีกครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:16
 • warahemato

  สีตัดกันอย่างสวย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:15
 • warahemato

  ป่าเปลี่ยนสีกำลังสวย

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:15
 • warahemato

  มุมนี้สวยมาก ๆ เลยครับพี่

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:15
 • warahemato

  เส้นสายน่าสนใจมากครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:14
 • warahemato

  เห็นแล้วก็อยากไปเลยครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:14
 • katingthai
  baddoguy

  คิดถึงจัง....Five Flower Lake ผมตั้งชื่อไทยให้ว่า ทะเลสาบเบญจมาลี อิอิ

  ตามนั้นเลย สนับสนุนครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:05
 • katingthai
  baddoguy

  ชอบมากๆ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:04
 • katingthai
  baddoguy

  ช่วงที่ผมไปเดินเส้นนี้ ไม่ค่อยได้เก็บภาพ เพราะกำลังจะมืด โดนเจ้าหน้าที่มาไล่ต้อนให้ออกจากป่า สวยจริงๆ

  ผมว่าถ้าจะเก็บภาพที่นี่ให้สมบูรณ์แบบต้องอยู่อย่างน้อยสี่วันแล้วใช้วิธีเดินเอา

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:04
 • katingthai
  8087alek

  สวยทั้งอัลบั้มเลยครับน้า

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ ภาพที่บ้านก็สวยเหมือนกันครับผมไปชมมาแล้ว

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:02
 • katingthai
  8087alek

  สวยมากครับมุมนี้

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 22 พ.ย. 54 เวลา 00:02
 • katingthai
  tonefoster

  มุมมองสวยงามครับ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:58
 • katingthai
  puschan

  ขอบคุณครับที่พาเที่ยว สวยมากเลยครับ

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:57
 • katingthai
  puschan

  ชอบสีภาพนี้จังครับ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:57
 • katingthai
  moohtook

  เขียวมรกตเลย สวยงามคับ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:56
 • katingthai
  phapoom

  ผมดูภาพของพี่แล้ว คงต้องบรรจุจิ่วไจโกเป็นอีก 1 ทริปที่จะต้องไปแล้วล่ะครับ

  ต้องไปให้ได้เลยครับ ผมไปครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับ สิบปีที่แล้วผมไปมาครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าจะไปอีกห้าปีจะมีรถไฟความเร็วสูงเข้าถึงเลยครับ จะประหยัดค่าเดินทางได้มาก

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:55
 • katingthai
  phapoom

  อูย เจอหิมะด้วย ผมชอบบรรยากาศที่หิมะมันคลุมต้นไม้แบบหิมะไม่หนาจนเกินไป มันเหมือนต้นไม้โรยไอซิ่งเลยครับ

  ทริปนี้เจอครบ ฝน หิมะ ฟ้าใส...

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:53
 • katingthai
  msmonthong

  เหมือนก้อนเรซิ่น ที่เค้าทำขายสวยๆ ใสอะไรอย่างนี้

  น้ำที่นี่ใสจริงๆครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:52
 • katingthai
  msmonthong

  ดูน่าจะอบอุ่น แต่สีหน้าดูอมทุกข์ เหมือนกำลังคิดถึงคนที่จากไป อะไรประมาณนั้น.. ภาพสวยค่ะ ฟีลลิ่งดีจัง

  ผมชอบคู่สามีภรรยาที่อยู่กันจนแก่เฒ่า เจอที่ไหนเป็นต้องเก็บภาพมาตลอด

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:51
 • katingthai
  phapoom

  มุมนี้สวยมากครับ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:50
 • katingthai
  phapoom

  อยากเห็นใบไม้เปลี่ยนสีแบบเยอะ ๆ ขนาดนี้บ้างจัง

  ไปที่นี่เลยครับ ผมไปมาหลายที่สู้ที่นี่ไม่ได้เลยครับ คนที่เคยไปยุโรปมาแล้วยังบอกว่าที่นี่สวยกว่า

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:50
 • katingthai
  utit

  ขอบคุณที่นำธรรมชาติอันสวยงามเกินจินตนาการมาให้ได้ชมครับ

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับพี่

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:48
 • katingthai
  utit

  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนเอเซียหรือครับ

  มีหมดครับ ทั้งเอเซีย ยุโรป อเมริกา ที่นี่ชื่อเสียงเขาดังระดับโลกเลยนะครับ ผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:48
 • katingthai
  utit

  สวยจัง.. น้ำล้นมาหรือครับ

  มันเป็นธารน้ำตกที่ไหลมาเป็นทอดๆ พี่พาภรรยาไปที่นี่ซิครับ เดินได้ทั้งวันเลย มองตรงไหนสวยไปหมด

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:46
 • katingthai
  utit

  มองแล้วนึกถึงมวลน้ำทะลวงผ่านคันกั้นน้ำที่เมืองไทย..

  ผมยังพูดกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเลยว่า ธรรมชาติถ้าอยู่้ถูกที่ก็สวยงาม ถ้าผิดที่ก็จะทำลายร้าง

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:44
 • katingthai
  utit

  OMG.. สุดสวยเลยครับ

  ขอบคุณครับพี่

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:43
 • katingthai
  utit

  สวยสมบูรณ์แบบจริง ๆครับ

  ภาพนี้ถ่ายยากมาก คนเดินผ่านตลอด

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:43
 • katingthai
  utit

  ใบไม้ไม่ยอมอ่อนข้อให้น้ำเลย เหมือนจะรู้ว่ามีเพียงเวลานี้ที่ต้นไม้จะสวยงามที่สุด

  จริงครับพี่ มันเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดของที่นี่

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:41
 • katingthai
  redskale

  งามมากๆๆๆ

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:37
 • katingthai
  thotae

  ท่าทางหนาว แต่ดูอบอุ่น

  ขอบคุณที่มาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 23:37
 • gjaza

  โห คงเย็นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน มั้กมากกก

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 19:45
 • gjaza

  มุม สวยยคะ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 19:44
 • gjaza

  น่ากระโดดดดดดดดดดด 555

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 19:44
 • gjaza

  ใส จังงเลยยยย

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 19:43
 • gjaza

  น่าร๊ากกกกกกกกกกกกกกกอะ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 19:43
 • gjaza

  สวยยยยยยยอีกกก ชอบบดอกไม้ จังงเลยย

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 19:43
 • gjaza

  ชอบบใบนี้ คะ สีใบไม้สวยยย น้ำก็สวยยย อารมณ์ภาพ ดูเบาเบา เย็นนนนน

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 19:42
 • katingthai
  maikun34

  พาโนารามางามเลยครับ

  ขอบคุณที่เข้ามาชมภาพครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:07
 • katingthai
  baddoguy

  ตอบแทนให้นะครับ.....มันเป็นช่วงต้นๆของหุบเขา เป็นที่ต่ำ ใบไม้จะเปลี่ยนสีช้ากว่าด้านบนๆ

  ถูกต้องอย่างที่หมอบอกครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:06
 • katingthai
  maikun34

  ล้อมรอบด้วยใบไม้เปลี่ยสีเลยครับ

  ผมไปในช่วงเวลาที่ดีมากเลย

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:05
 • katingthai
  maikun34

  เหมือนฝนตกด้วยหรือครับ อากาศออกจะดี

  เจอทั้งฝน แดด หิมะครบเลยครับคุณใหม่

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:05
 • katingthai
  maikun34

  เหมือนกับไปหลายวันเลยครับ

  เที่ยวในอุทยานสองวันครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:04
 • katingthai
  maikun34

  ปูกระเบื้องรอบต้นไม้ โดยไม่ตัดไม้เยี่ยมเลยครับ

  ที่นี้อนุรักษ์ได้ดีจริงๆครับ เพราะเขาให้ชาวพื้นเมืองดูแลกันเอง

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:04
 • katingthai
  maikun34

  เปิดมาน้ำใสสวยมากเลยครับ

  ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:03
 • katingthai
  chinoqzuneng

  งดงามประทับใจมากๆครับน้า

  ขอบคุณครับมะเหน่ง

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:02
 • katingthai
  blackhowling78

  Love the colors and reflections!

  Thank for comments.

  โพสเมื่อ 21 พ.ย. 54 เวลา 03:01
 • baddoguy

  คิดถึงจัง....Five Flower Lake ผมตั้งชื่อไทยให้ว่า ทะเลสาบเบญจมาลี อิอิ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:33
 • baddoguy

  โอย....สวย

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:33
 • baddoguy

  ชอบมากๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:32
 • baddoguy

  สุดยอดความโรแมนติก

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:32
 • baddoguy

  สวยมากครับ แสงดีเลิศ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:32
 • baddoguy

  เมฆลอยต่ำไปหน่อย ท่าทางจะหนาวจัด

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:32
 • baddoguy

  หืม...น้ำตาซึม สวยครับ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:31
 • baddoguy

  งามๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:31
 • baddoguy
  maikun34

  ไปหลายที่เลยนะครับ ตรงนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีเลยครับ

  ตอบแทนให้นะครับ.....มันเป็นช่วงต้นๆของหุบเขา เป็นที่ต่ำ ใบไม้จะเปลี่ยนสีช้ากว่าด้านบนๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:31
 • baddoguy

  งามมมากก

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:30
 • baddoguy

  ช่วงที่ผมไปเดินเส้นนี้ ไม่ค่อยได้เก็บภาพ เพราะกำลังจะมืด โดนเจ้าหน้าที่มาไล่ต้อนให้ออกจากป่า สวยจริงๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:30
 • baddoguy

  สวยมากๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:29
 • baddoguy

  สีสันมหัศจรรย์

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 10:28
 • 8087alek

  สวยทั้งอัลบั้มเลยครับน้า

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:29
 • 8087alek

  เยี่ยม

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:29
 • 8087alek

  งดงาม

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:28
 • 8087alek

  หนาวเหน็บ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:28
 • 8087alek

  สงบ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:28
 • 8087alek

  มุมดี

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:28
 • 8087alek

  โอ้วววว

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:27
 • 8087alek

  ประทับใจ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:27
 • 8087alek

  ชอบครับ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:27
 • 8087alek

  เเจ่มจริง

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:26
 • 8087alek

  ชอบมากครับสีใบไม้

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:26
 • 8087alek

  น้ำเเรงจัง

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:25
 • 8087alek

  วางภาพสวย

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:25
 • 8087alek

  สวยๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:25
 • 8087alek

  สีสันสะกดใจ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:25
 • 8087alek

  หนาวๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:24
 • 8087alek

  ได้บรรยากาศมากครับ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:24
 • 8087alek

  อากาศดีมากๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:24
 • 8087alek

  สวยๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:23
 • 8087alek

  งามมากๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:23
 • 8087alek

  สวยมากครับมุมนี้

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:23
 • 8087alek

  น่าสนใจ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:23
 • 8087alek

  งดงามมากครับ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:16
 • 8087alek

  เเบ่งสีได้สวย

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:16
 • 8087alek

  ทางเดินสบาย

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:15
 • 8087alek

  สวยมากๆ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:15
 • 8087alek

  น้ำสีมรกต สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 54 เวลา 04:14
 • tonefoster

  คงน่าสนุกนะครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:27
 • tonefoster

  มุมมองสวยงามครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:26
 • tonefoster

  สีมรกต

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:24
 • tonefoster

  ป่าอุดมสมบูรณ์คับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:23
 • tonefoster

  เหมือนเทือกเขาหิมาลัย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:23
 • tonefoster

  สวยอีกภาพครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:22
 • tonefoster

  สีตัดกันสวย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:21
 • tonefoster

  สวยงามแปลกตา

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:21
 • tonefoster

  น้ำใสมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 20:20
 • puschan

  ขอบคุณครับที่พาเที่ยว สวยมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:32
 • puschan

  สวยครับจังหวะดี

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:31
 • puschan

  ชอบสีภาพนี้จังครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:30
 • puschan

  น่าอยู่จังเลยสวยวิวสวยแบบนี้

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:29
 • puschan

  หมอกสวยจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:28
 • puschan

  สวยสุดๆครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:28
 • puschan

  ชอบเลยสลับซับซ้อนดีคับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:27
 • puschan

  อลังการมากครับพี่

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:26
 • puschan

  ว้าวสวยจริงจังเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:26
 • puschan

  สวย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:25
 • puschan

  มุมนี้สีของน้ำสวยจังเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:24
 • puschan

  สวยสุดยอด

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:23
 • puschan

  น้ำใสแจ๋วเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:22
 • moohtook

  เขียวมรกตเลย สวยงามคับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 09:19
 • phapoom

  ผมดูภาพของพี่แล้ว คงต้องบรรจุจิ่วไจโกเป็นอีก 1 ทริปที่จะต้องไปแล้วล่ะครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:57
 • phapoom

  แสงสาดด้วย สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:56
 • phapoom

  อูย เจอหิมะด้วย ผมชอบบรรยากาศที่หิมะมันคลุมต้นไม้แบบหิมะไม่หนาจนเกินไป มันเหมือนต้นไม้โรยไอซิ่งเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:55
 • phapoom

  เด่นเชียวครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:54
 • msmonthong

  เหมือนก้อนเรซิ่น ที่เค้าทำขายสวยๆ ใสอะไรอย่างนี้

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:52
 • phapoom

  สีสรรสุด ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:51
 • phapoom

  สีใบไม้หลากหลายมาก ๆ ครับ ระรานตาดีจริง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:51
 • phapoom

  เงาสะท้อนสุด ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:49
 • msmonthong

  เปิดภาพแรกมาก็ ว้าวววว...ววว

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:49
 • phapoom

  ภาพนี้ดูสดชื่นมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:49
 • phapoom

  ชอบบรรยากาศแบบนี้ัจังเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:48
 • msmonthong

  ดูน่าจะอบอุ่น แต่สีหน้าดูอมทุกข์ เหมือนกำลังคิดถึงคนที่จากไป อะไรประมาณนั้น.. ภาพสวยค่ะ ฟีลลิ่งดีจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:48
 • phapoom

  มุมนี้สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:47
 • phapoom

  พริ้วไหวสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:47
 • phapoom

  เห็นน้ำเป็น 3 สีเลยครับ สวยมาก ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:46
 • phapoom

  อยากเห็นใบไม้เปลี่ยนสีแบบเยอะ ๆ ขนาดนี้บ้างจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:45
 • phapoom

  สวยมาก ๆ เลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:44
 • phapoom

  โอ้ว น้ำใสมาก ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:43
 • utit

  ขอบคุณที่นำธรรมชาติอันสวยงามเกินจินตนาการมาให้ได้ชมครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:34
 • utit

  โอ้พระเจ้า.. สวยอะไรอย่างนี้..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:33
 • utit

  :)

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:30
 • utit

  สวยเกินกว่าที่คิด

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:29
 • utit

  เหมือนภาพในจินตนาการมากกว่าของจริง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:28
 • utit

  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนเอเซียหรือครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:27
 • utit

  ถ้าได้เห็นจริงคงมีความสุขมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:25
 • utit

  ดูสงบดีจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:23
 • utit

  กลมกลืน สวยงาม เย็นตา น่าไป

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:22
 • utit

  เหมือนร้อนกับเย็นมาประทะกัน

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:20
 • utit

  สวยกลมกลืนกันทั้งภาพเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:16
 • utit

  ผืนน้ำ สวยเย็น เห็นใบไม้อร่าม.. ดูงามสมบูรณ์แบบ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:15
 • utit

  สวยจัง.. น้ำล้นมาหรือครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:12
 • utit

  น้ำสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:10
 • utit

  สวย สงบ สงัดดีจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:09
 • utit

  สวย.. เหมือนเป็นฝายน้ำล้นของธรรมชาติเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:08
 • utit

  สวยจัง ทำได้ไงนี่..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 08:06
 • utit

  มองแล้วนึกถึงมวลน้ำทะลวงผ่านคันกั้นน้ำที่เมืองไทย..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:58
 • utit

  น่าตั้งชื่อ สระมรกต

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:56
 • utit

  สีสันจี๊ดจ๊าดบาดตาบาดใจ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:53
 • utit

  ถ้าเดินท่องไปตามธารน้ำเล็ก ๆนั้นได้ คงมีความสุขมากเลยนะครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:51
 • utit

  OMG.. สุดสวยเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:48
 • utit

  เหมือนรู้ใจ จัดมาให้อีกแล้ว ขอบคุณครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:47
 • utit

  สมใจ ได้ชมใกล้ ๆแล้ว

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:46
 • utit

  ครึ่งบนสวย.. ชอบฉากทิวเขาที่อยู่ไกล ๆครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:45
 • utit

  สวยสมบูรณ์แบบจริง ๆครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:42
 • utit

  สวยจริง ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:40
 • utit

  สวยงาม..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:39
 • utit

  ระลอกน้ำใสพริ้วไหวงาม..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:35
 • utit

  สวยสมบูรณ์แบบ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:32
 • utit

  ใบไม้ไม่ยอมอ่อนข้อให้น้ำเลย เหมือนจะรู้ว่ามีเพียงเวลานี้ที่ต้นไม้จะสวยงามที่สุด

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:30
 • utit

  ส่วนของน้ำกับใบไม้เฉลี่ยความงามกันได้ลงตัว

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:27
 • utit

  สวยงาม สีใบไม้ข่มสีของน้ำไปเยอะเลยนะครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:25
 • utit

  ธรรมชาติทำอะไรที่ไม่คาดคิดได้เสมอ แต่คนที่นำภาพมาเสนอนี่ ยอดเยี่ยมยิ่งนัก..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:19
 • utit

  น้ำสีสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 07:15
 • redskale

  งามมากๆๆๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:17
 • redskale

  งามสุดๆเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:16
 • thotae

  ท่าทางหนาว แต่ดูอบอุ่น

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:15
 • thotae

  สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:14
 • thotae

  สวยมาก ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:12
 • thotae

  งดงามอลังการมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:11
 • thotae

  งามมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:10
 • thotae

  สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:09
 • thotae

  น้ำใสมาก ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:09
 • maikun34

  พาโนารามางามเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:04
 • maikun34

  เหลืองทั้งทุ่ง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:04
 • maikun34

  งามเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:02
 • maikun34

  ต้นไม้ฟอร์มสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:02
 • maikun34

  ภูเขาสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:02
 • maikun34

  หิมะตกด้วยหรือครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:02
 • maikun34

  มุมนี้เห็นก็หนาวครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:02
 • maikun34

  สีตัดกันสวยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:01
 • maikun34

  งดงามเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:00
 • maikun34

  ไปหลายที่เลยนะครับ ตรงนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 06:00
 • jeemspurasha

  มุมนี้ก็สวยคับ น้ำใสมากกกก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:59
 • maikun34

  หลากหลายมุมสวย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:59
 • jeemspurasha

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:59
 • jeemspurasha

  ต้นอะไรครับนี่ สีสวยจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:58
 • maikun34

  ใต้น้ำมีไม้ ชอบแบบนี้มากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:58
 • jeemspurasha

  โอ้วว สวยคับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:58
 • jeemspurasha

  ครึกครื้นน่าดู คนแยะจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:58
 • maikun34

  ธรรมชาติสวยงามเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:58
 • jeemspurasha

  ใบไม้สีสวยย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:58
 • maikun34

  รออีกนิดคงเปลี่ยนงามเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:58
 • maikun34
  katingthai

  พอดีมีเวลาสองวัน ผมว่าถ้าจะเที่ยวที่นี่ต้องอยู่สักสี่ห้าวัน แล้วใช้วิธีเดินเอา เอาไว้ไปกันเปล่าหมอหาพรรคพวกสักเจ็ดแปดคน จัดทริปอยู่ที่นั้นสักห้าวัน

  น่าสนใจเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:57
 • jeemspurasha

  ชอบมุมมองครับ สวยมากก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:57
 • jeemspurasha

  น้ำน่าเล่นจริง ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:57
 • jeemspurasha

  อิจฉาคนได้ไปเที่ยว คนได้ไปเห็นเน้ออออ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:57
 • maikun34

  น้ำเขาใสจริงๆครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:57
 • maikun34

  ต้นสูงลดหลั่นกันสวย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:56
 • jeemspurasha

  สวยอีกคับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:56
 • jeemspurasha

  น้ำใสจริง ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:56
 • jeemspurasha

  ว้าววว ช๊อตนี้ สวยมากกกกก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:56
 • jeemspurasha

  กับมุมสวย ๆ ครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:56
 • jeemspurasha

  งามครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:56
 • jeemspurasha

  สวยคับ น้ำใสเห็นปะการังเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:55
 • jeemspurasha

  ชอบสีน้ำ ชอบสีใบไม้

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:54
 • maikun34

  สไตล์ทิเธตเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:54
 • jeemspurasha

  โอ้วว มุมนี้ งามครับ เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:54
 • maikun34

  ทะเลสาบสวยจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:54
 • jeemspurasha

  ใบไม้สีสวยจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:53
 • maikun34

  ล้อมรอบด้วยใบไม้เปลี่ยสีเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:53
 • maikun34

  น้ำไหลแรงจังครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:53
 • maikun34

  ตกซะแล้ว

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:52
 • maikun34

  เหมือนฝนตกด้วยหรือครับ อากาศออกจะดี

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:52
 • maikun34

  น้ำสุดสวยเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:51
 • maikun34

  สะท้อนได้สวยเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:51
 • maikun34

  ได้ฟิวเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:50
 • maikun34

  เหมือนกับไปหลายวันเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:50
 • maikun34

  เห็นแล้วหนาวเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:50
 • maikun34

  ว้าว มุมสวยเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:50
 • maikun34

  เจอะได้สวยเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:50
 • maikun34
  baddoguy

  ตรงที่จอดรถใช่ป่าวครับ

  ความจำเยี่ยมเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:49
 • maikun34

  สีเหลืองแซมเขียว สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:48
 • maikun34

  มุมนี้ได้ใจมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:48
 • maikun34

  อลังการมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:47
 • maikun34

  กว้างใหญ่มากเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:47
 • maikun34
  katingthai

  เวลาตั้งขาตั้งบนทางเดินจะยากมากคนเดินไปเดินมาขาตั้งสั่นตลอด พี่ใช้วิธีขอร้องเขาให้หยุดเดินสักครึ่งนาที แล้วเปิดภาพให้เขาชม....อย่าลืมขอบคุณเขาด้วยล่ะ

  คนจีนให้ความร่วมมือด้วยหรือครับ ไม่น่าเชื่อเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:47
 • maikun34

  ปูกระเบื้องรอบต้นไม้ โดยไม่ตัดไม้เยี่ยมเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:46
 • maikun34

  มุมส่องชอบจริงๆครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:46
 • maikun34

  อากาศน่าเดินถ่ายมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:45
 • maikun34

  เห็นแล้วประทับใจมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:45
 • maikun34

  ชอบสีของน้ำมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:45
 • maikun34

  ไล่โทนกันได้สวยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:44
 • maikun34

  ทางทำได้ดีมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:44
 • maikun34

  เหมือนมีสาหร่ายใต้น้ำเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:44
 • maikun34

  ถ้าไปตอนต้นพย.คงเปลี่ยน 100 เปอร์เซ็นแน่ครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:43
 • maikun34

  เปิดมาน้ำใสสวยมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:42
 • jeemspurasha

  น้ำตากสวยจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:10
 • jeemspurasha

  โอ้วว น้ำใส สีน้ำเขียวดีจัง ต้องมีแร่ธาตุอะไรแน่ ๆ เลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:10
 • jeemspurasha

  น้ำใสได้ใจคับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:09
 • jeemspurasha

  ชอบครับบรรยากาศที่มีหมอกมาปกคลุม

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:09
 • jeemspurasha

  สวยอีกคับผม

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:09
 • jeemspurasha

  หมอกงามครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:08
 • jeemspurasha

  สวยคับ น้ำน่าเล่นมากกก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:08
 • jeemspurasha

  สวยคับ อยากให้เมืองไทยมียังงี้บ้างอะ อิอิ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:07
 • jeemspurasha

  ป่าสวยจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:04
 • jeemspurasha

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:02
 • jeemspurasha

  สายน้ำพริ้วดีจัง สวยคับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:02
 • jeemspurasha

  สวยอีกคับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:01
 • jeemspurasha

  ชอบด้วยคนคับหมอ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:01
 • jeemspurasha

  เข้าใจหามุมครับ สวยอีก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:01
 • jeemspurasha

  สวยอีกคับมุมนี้ ชอบ ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:01
 • jeemspurasha

  ใบไม้สีเหลือง สวยจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:00
 • jeemspurasha

  สวยจริง ๆ ด้วยคับผม

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 05:00
 • jeemspurasha
  baddoguy

  ผมเคยได้เห็นบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้เลยเมื่อสองปีก่อน เป็นช่วงต้นเดือน พ.ย.

  อยากไปเห็นมั้งจังคับ อิจฉา ๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:59
 • jeemspurasha

  โอ้วว น้ำใสแจ๋วเลย มันต้องมีแร่ธาตุอะไรสักอย่างใช่ปะคับที่จะทำให้น้ำใสได้ขนาดนี้

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:59
 • chinoqzuneng

  ไอที่แสนอบอุ่น

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:46
 • chinoqzuneng

  พริ้วไหว ทั้งสายหมอก แสงแดดและสายลม งามมากๆครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:46
 • chinoqzuneng

  มีความสุขที่ได้มองครับผม

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:45
 • chinoqzuneng

  งามจับใจ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:44
 • chinoqzuneng

  หมอกจางๆ แสงแดดอ่อนๆ งดงามเหลือเกินครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:44
 • chinoqzuneng

  งดงามประทับใจมากๆครับน้า

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 04:43
 • katingthai
  baddoguy

  ตรงที่จอดรถใช่ป่าวครับ

  ใช่ครับ จำเก่งจัง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 03:12
 • blackhowling78

  Love the colors and reflections!

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:10
 • blackhowling78

  Very relaxing..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:09
 • blackhowling78

  Great exposure!

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:08
 • blackhowling78

  Beautiful scene!

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:07
 • blackhowling78

  Crystal clear water..

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:07
 • blackhowling78

  Nice find!

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:06
 • nong919

  เยี่ยมจริงๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:05
 • nong919

  สวยมากครับ ทุกรูปเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 02:05
 • katingthai
  baddoguy

  นี่เข้าไปเดินด้านในด้วยเหรอครับ

  พอดีมีเวลาสองวัน ผมว่าถ้าจะเที่ยวที่นี่ต้องอยู่สักสี่ห้าวัน แล้วใช้วิธีเดินเอา เอาไว้ไปกันเปล่าหมอหาพรรคพวกสักเจ็ดแปดคน จัดทริปอยู่ที่นั้นสักห้าวัน

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:36
 • katingthai
  baddoguy

  สวยมากเลยพี่....ถ่ายยากไหมครับ ตรงนี้ตั้งกล้องลำบากเนอะ

  เวลาตั้งขาตั้งบนทางเดินจะยากมากคนเดินไปเดินมาขาตั้งสั่นตลอด พี่ใช้วิธีขอร้องเขาให้หยุดเดินสักครึ่งนาที แล้วเปิดภาพให้เขาชม....อย่าลืมขอบคุณเขาด้วยล่ะ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:34
 • katingthai
  baddoguy

  มุมสวย มุมที่ไปยืนแล้วน้ำตาไหลด้วยความประทับใจครับ พี่เข้าจิ่ววันไหนครับ

  25-26ตุลาครับ ผมเข้าไปสองวันเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:31
 • katingthai
  baddoguy

  มาตัดริบบิ้นครับ

  ขอบคุณครับน้องหมอ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:30
 • baddoguy

  งามๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:23
 • baddoguy

  นี่เข้าไปเดินด้านในด้วยเหรอครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:23
 • baddoguy

  สวยมากๆครับพี่

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:22
 • baddoguy

  งามหยดย้อย ทะเลสาบซู่เจิ้ง

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:22
 • baddoguy

  นึกว่าจะไม่เจอฝนแล้วนะเนี่ย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:22
 • baddoguy

  ชอบสีท้องน้ำของสระนี้ที่สุดเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:21
 • baddoguy

  กรี๊๋ดดดดดด สวยมาก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:21
 • baddoguy

  งามจริงๆ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:21
 • baddoguy

  ว้าว ชอบใจที่สุด

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:20
 • baddoguy

  อันนี้น่าจะเป็นทะเลสาบแรดใช่ป่าวครับ สวยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:20
 • baddoguy

  ง๊ามมมมม

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:19
 • baddoguy

  ตรงที่จอดรถใช่ป่าวครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:19
 • baddoguy

  แจ่ม

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:18
 • baddoguy

  งามมาก แสงลงสวยเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:18
 • baddoguy

  ได้ยินเสียงน้ำตกเลยครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:18
 • baddoguy

  ชอบอ่ะ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:17
 • baddoguy

  สวยมากเลยพี่....ถ่ายยากไหมครับ ตรงนี้ตั้งกล้องลำบากเนอะ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:17
 • baddoguy

  ชอบครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:17
 • baddoguy

  มุมมองแจ่ม

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:16
 • baddoguy

  สวยมากครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:16
 • baddoguy

  กดไม่ยั้งเลยใช่ไหมครับพี่ เหมือนได้ไปนั่งชมอีกครั้งเลย

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:16
 • baddoguy

  งามเหลือเกิน น้ำที่นี่ไม่มีที่ไหนเลียนแบบได้

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:15
 • baddoguy

  มุมนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นแลนด์มาร์ก แต่ต้นไม้ริมน้ำเหล่านั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของมุมนี้ ผมเคยเห็นภาพใบไม้เปลี่ยนสีของสวิสที่เขาเอารูปมุมนี้ไปลง เซ็งมาก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:15
 • baddoguy

  สวยมากกกกก

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:13
 • baddoguy

  ผมเคยได้เห็นบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้เลยเมื่อสองปีก่อน เป็นช่วงต้นเดือน พ.ย.

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:13
 • baddoguy

  มุมสวย มุมที่ไปยืนแล้วน้ำตาไหลด้วยความประทับใจครับ พี่เข้าจิ่ววันไหนครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:12
 • baddoguy

  มาตัดริบบิ้นครับ

  โพสเมื่อ 16 พ.ย. 54 เวลา 01:08